VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A VÁLLALAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, MELYEK A SZÜKSÉGES ÉS MEGBÍZHATÓ ALAPOKAT TÁMOGATJÁK

splitter
Az irányítási rendszerek esetében úgy gondoljuk, hogy két szabvány létezik jelenleg, ami bázisként tud szolgálni a teljes vállalati hatékonyságot érintően. Ennek megfelelően az Ön vállalatának irányítási rendszerét is e két szabványra alapozzuk azokkal az egyéb szabványi kiegészítésekkel megtoldva, melyeket a vállalat profilja és a piaca megkíván.

Elsődleges célunk az, hogy az Ön vállalata fenntartható, biztonságos módon működjön és fejlődjön, hiszen e nélkül az egyéb szabvány, és/vagy vevői követelmények sem tudnak teljesülni.
Célunk az, hogy az Ön vállalata a működéshez szükséges stabil rendszerrel legyen megalapozva az egyéb szabvány, és/vagy vevői követelmények teljesíthetősége érdekében. Meglátásunk szerint ekkor lehet vevői elégedettséget növelni, piacot bővíteni és árbevételt és profitot növelni.

Amiben biztos lehet:

Akár építésről átalakításról, vagy fejlesztésről van szó, az irányítási rendszere a teljes követelményrendszert fogja lefedni úgy, hogy

Nem távolból dolgozunk, és először Ön tanít minket
Az adminisztrációt integrált és legalább félautomata megoldásokkal támogatjuk
A szükséges elemeket úgy építjük be a gyakorlatba, hogy azok tarthatók legyenek, illeszkedjenek a kompetencia és kapacitás szinthez
Törekszünk az egyszerű és/vagy integrált megoldásokra
Oktatás nélkül nem adjuk át az irányítási rendszert
Kérés esetén jelen vagyunk a bevezetés szakaszában megfigyeléssel és coachinggal
Kérés esetén segítünk az audit felkészülésben auditon való kommunikációs oktatással
Gyorsak vagyunk és a munkánk során törekszünk beilleszkedni a napi rutin folyamatokba
Kérdéssel, kéréssel 0-24-ben fordulhat hozzánk


Módszereink:

1.Tanulás, megértés, mélyinterjúkkal.
1.1. Erőforrások és ok-hatások átvilágítása
1.2. Pénzügyi aspektusok átvizsgálása, megértése
3. Alapok oktatás
4. Rendszer technikai részének megvalósítása
5. Rendszer átadása oktatással
6. Utánkövetés

splitter
Auditon leginkább a megfelelő felkészültségben látjuk a siker kulcsát, mely nem kizárólag a technikai követelményekre szorítkozik. A felkészültséget mi leginkább az egyén és csapat szintjére értjük, amivel a Vállalatát a legjobb állapotában tudja prezentálni. A szakmai felkészülés mellett felkészítjük a munkatársakat a sikeres auditra.


Amit nyújtunk:

Technikai felkészülés a követelmények szerint
Oktatás szervezeti hierarchia szintenként (minden szintnek annyit, amennyire szükség van)
      - Alap a szabványokról, és a hasznukról
      - Az audit folyamatáról
      - A sikeres kommunikációról, és a saját értékek hangsúlyozásáról
Személyes coaching
Kérés esetén szimulált audit szituációs gyakorlatok
Kérés esetén auditon részvétel


Amiben biztos lehet:

Nem távolból dolgozunk, és először Ön tanít minket
Az Ön rendszere teljes mértékben a Vállalata profiljára készül, nem lesz egyforma senkiével
Azokat a rendszerelemeket, amelyek nem állnak rendelkezésére, azokat mi adjuk
A munkánkért garanciát vállalunk egészen az audit lezárásáig
Kérdéssel, kéréssel 0-24-ben fordulhat hozzánk
Gyorsak vagyunk, így a rövid határidő sem gond nekünk


Módszereink:

1. Tanulás, megértés
1.1. Célok
1.2. Lehetőségek
2. Rendszer technikai felkészítése
3. Oktatás
4. Utánkövetés az audit eredmények tekintetében

splitter
Elsősorban azoknak a Vállalatoknak ajánljuk a stratégia menedzsment szolgáltatásainkat, melyek
Tudatosan szeretnék irányítani Vállalataikat a tulajdonosi szinttől, a beosztott munkatárs szintjéig
Szeretnék, ha a munkatársak is elhivatottak lennének és a mindennapjaikban látszana a tulajdonosi szemlélet
Piacot akarnak bővíteni, árbevételt akarnak növelni, és mindezt fenntartható sebességgel, de a piac által diktált ütemet tartva
Csapatként tekintenek a munkatársakra, és nem cserélhető beosztottként
Tudják, hogy a kompetencia ma az egyik legnagyobb vállalati érték és versenyelőny
Tudják, hogy a fenntarthatóság rövid és hosszútávon ugyanolyan fontos, és a sikeres PDCA működést, megelőzi egy tulajdonosi elképzelés
      és vízió


Eszközök:

A stratégia alkotás lépései,
A stratégia menedzsment elemei,
      - Elemzések,
      - Követelmények, követelményrendszerek,
      - Teljesítmények,
      - Életciklusok (termék, szolgáltatás, folyamat, rendszer, vállalat)
      - A Vállalat környezete, érdekelt felei, szövetségesek,
      - Vállalati sikertényezők,
      - Menedzsment taktikák,
      - Önálló rendszerek (LEAN, MIR/KIR/egyéb, egyéb),
      - Szervezeti struktúra, és vállalati kultúra elemzés,
      - Funkciók és felelősségek harmóniája,
      - Adatok rendelkezésre állása,
      - Információáramlás, és kommunikáció,
      - Mérleg és eredménykimutatás,
      - Piaci tulajdonságok (beszállítói lánc és konkurencia),
Kompetencia feltárás, ösztönzés,
      - Egyén és csapat szintű kompetencia vizsgálat,
      - A Vállalat magkompetenciájának feltárása,
      - Kulcs kompetenciák, erősségek és lehetőségek feltárása,
Folyamatok képessége, harmóniája és hatása egymásra, a vevőre, és a célokra,
Kockázatok és hatások,
Egyéb


Várható eredmény:

Egy stratégiai mátrix, mely tartalmazza a hierarchizált stratégia (a szervezeti szintekre), szegmentált stratégia (szervezeti funkciókra), idevonatkozó célok, teljesítmény nyomonkövető megoldások, és ezek priorizálása, hosszú és rövid távra definiálva. (Esetlegesen integrálva BCG, Porter 5, PESTEL, egyéb)


Általános szemléletünk:

Egy vállalat olyan, mint egy organizmus. Képes a változásokra reagálni, és valamennyi részére kihat. A vállalat minden része a maga módján reagál. A vállalat vezetése akkor lehet biztos, ha a Vállalat minden része egy irányba reagál a vezetés érdekeinek megfelelően tudatosan vezérelt módon. A Vállalat akkor fejlődik fenntartható módon, ha a változásokat a kapacitásokkal tudják kezelni. A mi célunk ennek a harmóniának az elősegítése.

splitter
A jövő generációinak a fenntartható környezet melletti elkötelezettségünket tükrözi a környezetvédelemre és környezetmenedzsmentre szegmentált szolgáltatás halmazunk. A környezetvédelmet a jogszabályi kötelezésekben, azok nyomonkövetésében és betartásában látjuk, míg a környezetmenedzsmentet egy tudatos önkéntes elkötelezettségként értelmezzük, amikor a vállalat is érdekeltnek tekinti magát a környezet megóvásában.


Amit nyújtunk környezetvédelmi megbízottként:

Környezetvédelmi felügyelet,
Bevallások,
Műszeres analitika,
Mesterséges ipari környezetre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, környezetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása,
      - Környezetállapot értékelés, monitorozás
      - Környezetmenedzsment és környezeti jog
      - Kármentesítési tényfeltárás, kármentesítési terv, beavatkozási záródokumentáció
      - Környezetvédelmi energetika
      - Hulladékterv, hulladékbevallás
      - Zaj- és rezgésvédelem
      - Levegőtisztaság védelem
      - Környezeti hatástanulmányok
      - Munkavédelem
Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal,
Jogszabályi nyomonkövetés,
Rendszer átvizsgálás a jogszabályi megfelelőségek feltárása és értékelése,
ISO 14001 követelményeknek való megfelelés átvizsgálása és értékelése,
Egyéb

Műszeres analitika

A környezetanalitikai vizsgálatok az ember, a természet és a kimerülő erőforrások védelmét szolgálják. Az Ön vállalati érdekeinek szolgálata mellett célunk az élehető környezet fenntartására a jövő nemzedékei számára. Az analitikai vizsgálatokkal hozzájárulunk a vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelméhez.

Levegőterheltség mérése – levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az 500kw feletti teljesítményű kazánok esetében mintavételezés a kéménytorokból
Vízminőségvizsgálat
      - Fürdővíz, ivóvíz, palackozott ivóvíz és ásványvíz vizsgálata,
      - Felszín alatti és felszíni víz vizsgálata,
      - Szennyvíz vizsgálata,
Talaj vizsgálata
      - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeknek való megfelelőségi vizsgálatok
      - 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 2. sz. melléklet
         szerinti vizsgálatok
      - Szennyvíziszap vizsgálata
Hulladék vizsgálata 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti vizsgálatok
Zaj- és rezgésvédelem


A természeti erőforrások védelme mellett

Üzemi, telephelyi felméréseket,
Akkreditált hulladékvizsgálatot,
Termésnövelő anyagok (komposzt, biochar) analízisét,
Azbesztmentesítést nyújtunk.

X

Figyelem!

Jogvédett a tartalom! A másolása letiltva! Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon elhelyezett arculati és tartalmi elemek (pl. szöveg, kép, grafika, logo stb.), valamint szöveges és képi anyagok, felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag a Saikouno előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges!