TÁMOGATÓ RENDSZEREK

A VÁLLALAT FENNTARTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

splitter
A sikeres vállalat egyik kulcsa az adat és az információ. Ahhoz, hogy az adatok és információk rendelkezésre álljanak szükséges az adminisztráció, a rendszer és a gyors kereshetőség. Ennek érdekében célunk az, hogy olyan dokumentációs rendszert építsünk ki, vagy fejlesszünk az Ön Vállalatában, melyben
Csak a szükséges mértékű adminisztráció van jelen
Törekszünk az egyszerűségre
Egység és rendszerezettség van
Mindenki számára használható, érthető, átlátható és könnyen kezelhető
Illeszkedik a vállalat profiljához, kompetencia szintjéhez
Hordozza a Vállalat arculatát


Amiben biztos lehet:

Az adminisztráció fontos, mert az általa rendelkezésre álló adat és információ elengedhetetlen. A túlzott vagy alul adminisztrált rendszer nem szolgálja a Vállalata érdekeit, sem a piaci törekvéseit. Az integrált megközelítéseink támogatják az elegendő és megfelelő adat és információ rendelkezésre állást. A dokumentációs rendszer akkor lehet teljes, ha tudjuk mi mi célt szolgál, és azt hogy dolgozzuk fel, hogy döntéstámogató legyen. Számunkra a dokumentáció és az általa nyerhető rendszer és információ érték.

splitter
Hisszük azt, hogy Ön a Partnereit a megfelelő alapossággal és körültekintéssel választotta ki, de az idő előre haladtával és a körülmények, követelmények változásával a kapcsolat és az egymáshoz való illeszkedés megváltozott. Elsődleges célunk a kapcsolat és az illeszkedés helyreállítása és a beszállítói lánc hatékonyságának a növelése.
Hiszünk abban is, hogy a Partner coaching előre vezetőbb, mint a Partnercsere, mert a hosszútávú együttműködést a már begyakorolt kapcsolat jobban elősegíti, mint az új Partner „betanítása”. Ennélfogva a Partnercserét mi a lehetetlen együttműködésnek és egy végállapotnak tekintjük.
Végül hiszünk abban hogy az együttműködést nem lehet fejleszteni a távolból. Ezért mi a Partner telephelyén dolgozunk elsősorban.

Amire tudunk hatni:

Szállítási pontosság (idő, mennyiség)
Kommunikáció és információ áramlás
Anyag, alkatrész minőség
      - Új anyag, termék, folyamat beállítás és validáció
      - Gépek, berendezések állítása
      - Belső anyagáram
      - A vevői követelmények a Partnerek rendszerében
Állásidő
Reklamációk száma és értéke
Költségek


Módszereink:

1. Tanulás, megértés,
1.1. Erőforrások és ok-hatások átvilágítása,
1.2. Pénzügyi aspektusok átvizsgálása,
2. Erősségek és lehetőségek feltárása,
3. Javaslatok és részvétel a megvalósításban

splitter
Oktatásaink és képzéseink olyan témákra terjednek ki elsősorban, melyek

Magyarországon még mindig ritkaság számban vannak jelen


ISO 22301
ISO 55001
EICC
Conflict Minerals és egyéb riport kötelezettségek a teljes beszállítói láncban


Integrált szemléletet hordoznak

5 Why – Ishikawa
Kockázat – hatás elemzés
5W1H – SWOT
Egyéb integrált technikák
Stratégiai mátrix
Stratégiai eszközök integrált megoldásai


Miért érdemes foglalkozni ezekkel a témákkal?

Mert ezek kimondottan a Vállalatot képviselik és a védelmét biztosítják,
Mert még mindig az elsők között lehet ezzel a tudatossággal, azaz jelenleg versenyelőny jelentenek ezek az ismeretek,
Mert a tudás birtokában lenni még nem jelent tanúsítás iránti elkötelezettséget, de az előnyöket már ki tudja használni.


Miért fókuszálunk a ritkaságokra és az integrált megoldásokra?

Mert mindig egy lépéssel akarunk járni a piac előtt,
Mert meglátásunk szerint azokban van a piaci lehetőség, ami még ritka,
Mert a ritkaságban még nincs benne a tömeg egyéni interpretációja, vagyis a szándék szerinti közlendő még letisztult,
Mert az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat nehéz fellelni, és jellemző az, hogy csak az alkalmazás közben tanuljuk meg a helyes irányokat és lényeges pontokat,
Mert az integrált megoldások hordozzák a kiinduló eszközök előnyeit, de egyben használva hatékonyabbak, ezzel időt és pénzt takarítanak meg.

splitter
A kutatás, fejlesztés és innováció ma hangsúlyosan fontos egy vállalat számára, a piac növelés, a költséghatékonyság, az egyedi igények teljesítése, vagy a vállalati hatékonyság növelése érdekében.


A kutatás, fejlesztés és innováció tudományosan elfogadott folyamata:

A kutatás-fejlesztés célja – rövid leírás
Kutatási kérdések – Összefüggő kerek mondatokban
Kapcsolódó szakirodalom – tartalom szerinti kiindulási pontok esetleg lista (ha van)
Kutatási modell (magyarázó és magyarázott változók azonosítása)
Hipotézisek felállítása a modell szerint
A hipotézisekben megfogalmazott változók definiálása
Konceptuálás: A kutatási keretrendszerben alkalmazott kifejezések értelmezése
Operacionalizálás: Vizsgálati módszerek, statisztikai módszerek meghatározása az eredmények értékelésére
Adatgyűjtési módszerek – Kísérletterv
Jövőbeni terv – Mit kezdünk a jövőben a kimenttel?


Azoknak a vállalatoknak ajánljuk ezt a szolgáltatásunkat, amelyek olyan know how és/vagy szellemi termék birtokában vannak, melyeknek nem csak az innovációs piacnövelő előnyeit szeretné kihasználni a bevételi oldalon, de a kiadási oldalon is kihasználnák a lehetőségeiket.


Amire kiterjed ez a szolgáltatás:

Az SZTNH vonatkozó jogszabályi feltételeinek megfelelően felkészítés a szabadalmi eljárásra akár

a kutatás, fejlesztés elején – SZTNH általi kutatási terv minősítésre, akár
a kutatás, fejlesztés végén – SZTNH által adott szakértői véleményre


A teljes kutatás, fejlesztés, és innovációs folyamat hátterének a meghatározása, és felkészítése a vállalati profil és kapacitás figyelembevételével

A kutatási keretrendszer meghatározása és szabályozása,
A kísérlettervezés és a kísérletek szabályosa,
Oktatás és coaching,
Szükség esetén kapcsolat az SZTNH és Ön között a szabadalmi eljáráshoz,
Az Ön mérőrendszerének a felülvizsgálata és szükség esetén javaslattétel,
Akkreditált labor biztosítása a mérésekhez, ellenőrzésekhez, igazolásokhoz

splitter
Ma a teljesítmény nyomonkövetés és értékelés elengedhetetlen a vállalatok számára. Felmerülhet a kérdés, hogy
Mi az a teljesítmény?
Milyen előnyök származnak belőle?
Mire gondol ez az igény?
Mit akarok ebben a keretrendszerben vizsgálni, megtudni?
Mennyire kell láttatni az eredményeket?
Az eredményeket ki tudhatja és mire használhatja fel?
Hogyan tudom védeni az eredményeimet?
Milyen szervezeti szinten kell vizsgálni?
Melyik folyamatokra kell vizsgálni?
Mindenhol ugyanazt kell vizsgálni?
Honnan induljunk? Mi fontos?
Hogy néz ki a teljesítmény nyomonkövetés és értékelés technikailag?


Számtalan szakirodalom segít abban, hogy a teljesítményértékelést hogyan végezzük, hogyan strukturáljuk, és hogyan használjuk. Ennek ellenére a vállalatok különbözősége és az üzleti titkok kérdésköre nem tesz lehetővé kliséket, így néha nehéz helyesen értelmezni és használni a teljesítményt, hatékonyságot, valamint ezek mérését, értékelését. Hisszük azt, hogy a vállalati különbözőségek és üzleti titkok olyan értékek, melyek mögé egyedi mutató rendszereket kell értelmezni, azért, hogy ezek az értékek fennmaradjanak. Ennek megfelelően törekszünk arra, hogy az Ön számára olyan teljesítmény nyomonkövető és értékelő rendszert dolgozzunk ki/fejlesszünk, amely a legjobban illeszkedik a vállalata érdekeihez.


Amiben biztos lehet:

Nem létezik ugyanaz a mérőszám minden szervezeti szinten
Az adatok elemzés és értékelés nélkül nem elegendők
Csak olyan adatokat érdemes gyűjteni, aminek hozzáadott értéke, döntéstámogató funkciója van
Minden szervezeti szinten más-más mutatók a fontosak a vállalati célok elérése érdekében
Nincs „közös cél”, helyette vannak egyéni és csoport célok, melyek esetenként ellentmondásosak is lehetnek
A célokat és az elérési utakat mindig lehet terelni és befolyásolni

splitter
Szükség szerűen terjed el az Érdekelt felek kifejezés a gazdálkodó szervezetek körében leginkább az ISO 9001-nek köszönhetően. Úgy látjuk, hogy a vállalat kockázata abban rejlik, hogy a vele szemben támasztott követelményeket nem tudja időben és térben megfelelően teljesíteni prioritás, rendszerezés, és egyéb okok miatt.
Célunk ebben a rendszerezés és prioritás kérdésben lendíteni egyet azok számára, akik ezen a ponton piaci előnyöket látnak a vállalatukban.


Előnye:

A biztonságos és fenntartható vállalati működés esetenként

Csak finomhangolásokon,
Egy paradigmaváltáson,
A két véglet között bármilyen mértékű változtatáson múlik.

Ennek megfelelően a vállalat érdeke az, hogy ismerje valamennyi érdekelt felének a követelményeit. Az esetleges nem/részleges teljesülések esetén pontosan ismerje a lehetséges hatásokat a bevételre, a működésre, és a kapcsolataira vonatkozóan.


Mit tudunk nyújtani?

Feltárjuk az érdekelt felek körét,
Feltárjuk, láthatóvá és érthetővé tesszük a követelményeiket,
Megvizsgáljuk a nem/részleges teljesülések hatásait,
Priorizálunk, és rangsorolunk a követelmények között.


Amennyiben igény van rá:

Átvizsgáljuk a teljes vállalati működést és feltárjuk a követelmények teljesülésének a mértékét,
Korrigáljuk vagy beépítjük a követelményeket a stratégiai, valamint a napi rutin tevékenységek közé a prioritások és kapacitások
      figyelembevétele mellett,
Oktatás, coaching,
A korrekciók, bevezetések után egy monitoring időszak, működés megfigyelés

splitter
A mérőrendszert, mint tényezők halmazát szintén olyan széles spektrumban értelmezzük, amennyire arra szükség lehet. Ennek megfelelően e kifejezés alatt értünk minden olyan tevékenységek, körülmények és módszerek/eszközök összességét, mely értelmezhető
Teljesítmény, hatékonyság mérésre, nyomonkövetésre (folyamat, részfolyamat, szolgáltatás, elégedettség, egyéb),
Parametrikus ellenőrzésre, mérésre (termék, jig, minta),
Funkcionális ellenőrzésre, mérésre (termék, jig, minta),
Egyéb


Figyelembe vesszük

A vállalati profilt, kapacitásokat, és igényeket,
A vonatkozó szabványokat, jogszabályokat,
A mintavételezésre vonatkozó ajánlásokat és lehetőségeket (szükséges és meglévő feltételek),
A terméket, szolgáltatást,
A beszállítói lánc adottságait,
A piac adottságait és követelményeit.


Amit nyújtunk Mérőrendszer és labor esetén: A követelményeknek megfelelően

Mérő labor felülvizsgálat,
      - Mérő-, megfigyelő-, ellenőrző eszközök, gépek, berendezések, etalonok, minták, jigek, egyéb,
      - Mérő-, megfigyelő-, ellenőrző környezet,
      - Működési környezeti analitika,
      - Szükség esetén beépített és egyéni védelem a mérésekhez, mintakezeléshez, egyéb,
      - Személyzet és kompetencia (oktatások),
      - Adat és információ kezelés,
      - Elemzések, értékelések módszerei, és a következtetések,
      - Kalibrációs rendszer,
      - Műszerbizonylatok,
      - Szabályozások, utasítások,
          - Labor belépésre,
          - Műszerhasználatra,
          - Adatok és információk kezelésére,
          - Mintavételre,
          - Minta használatra és tárolásra,
          - Egyéb
      - Szükség esetén javaslatok tétele,
      - Amiben szükségét látja, együttműködés a mérőrendszer megfelelőség érdekében egy egyedi szolgáltatás csomaggal.
R&R vizsgálatok (kvalitatív és kvantitatív),
Labor scope (szabályozás, és ellenőrző rendszer) kidolgozása,
Akkreditált labor partner biztosítása,
Mintavételezés szabályozása,
Oktatás, coaching,


Amit nyújtunk Termék és folyamat validáció esetén

SPC mérések a teljes anyagáramra,
Gépképesség vizsgálatok,
Félkész termékek vagy PPAP minták ellenőrző mérése,
Szerszámok, befogók, alkatrészek mérése,
EgyébAmit nyújtunk Teljesítmény, hatékonyság, és szolgáltatás mérőrendszer esetében Lásd: Egyedi elemzések, valamint Szolgáltatások esetében


Kiemelt szolgáltatásunk: 3D mérőgép/Optikai mérőgép programozás és beállítás

Alkalmazott szoftverek:
PCDMIS
CALYPSO/CALIGO
COSMOS
METROSOFT.

X

Figyelem!

Jogvédett a tartalom! A másolása letiltva! Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon elhelyezett arculati és tartalmi elemek (pl. szöveg, kép, grafika, logo stb.), valamint szöveges és képi anyagok, felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag a Saikouno előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges!