Elemek megjelenítése címkék szerint: Szolgáltatásaink

2018. november 02., péntek 05:56

Teljesítmény értékelés – KPI rendszerek

splitter
Ma a teljesítmény nyomonkövetés és értékelés elengedhetetlen a vállalatok számára. Felmerülhet a kérdés, hogy
Mi az a teljesítmény?
Milyen előnyök származnak belőle?
Mire gondol ez az igény?
Mit akarok ebben a keretrendszerben vizsgálni, megtudni?
Mennyire kell láttatni az eredményeket?
Az eredményeket ki tudhatja és mire használhatja fel?
Hogyan tudom védeni az eredményeimet?
Milyen szervezeti szinten kell vizsgálni?
Melyik folyamatokra kell vizsgálni?
Mindenhol ugyanazt kell vizsgálni?
Honnan induljunk? Mi fontos?
Hogy néz ki a teljesítmény nyomonkövetés és értékelés technikailag?


Számtalan szakirodalom segít abban, hogy a teljesítményértékelést hogyan végezzük, hogyan strukturáljuk, és hogyan használjuk. Ennek ellenére a vállalatok különbözősége és az üzleti titkok kérdésköre nem tesz lehetővé kliséket, így néha nehéz helyesen értelmezni és használni a teljesítményt, hatékonyságot, valamint ezek mérését, értékelését. Hisszük azt, hogy a vállalati különbözőségek és üzleti titkok olyan értékek, melyek mögé egyedi mutató rendszereket kell értelmezni, azért, hogy ezek az értékek fennmaradjanak. Ennek megfelelően törekszünk arra, hogy az Ön számára olyan teljesítmény nyomonkövető és értékelő rendszert dolgozzunk ki/fejlesszünk, amely a legjobban illeszkedik a vállalata érdekeihez.


Amiben biztos lehet:

Nem létezik ugyanaz a mérőszám minden szervezeti szinten
Az adatok elemzés és értékelés nélkül nem elegendők
Csak olyan adatokat érdemes gyűjteni, aminek hozzáadott értéke, döntéstámogató funkciója van
Minden szervezeti szinten más-más mutatók a fontosak a vállalati célok elérése érdekében
Nincs „közös cél”, helyette vannak egyéni és csoport célok, melyek esetenként ellentmondásosak is lehetnek
A célokat és az elérési utakat mindig lehet terelni és befolyásolni

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 02., péntek 05:50

Érdekelt felek rendszerezése

splitter
Szükség szerűen terjed el az Érdekelt felek kifejezés a gazdálkodó szervezetek körében leginkább az ISO 9001-nek köszönhetően. Úgy látjuk, hogy a vállalat kockázata abban rejlik, hogy a vele szemben támasztott követelményeket nem tudja időben és térben megfelelően teljesíteni prioritás, rendszerezés, és egyéb okok miatt.
Célunk ebben a rendszerezés és prioritás kérdésben lendíteni egyet azok számára, akik ezen a ponton piaci előnyöket látnak a vállalatukban.


Előnye:

A biztonságos és fenntartható vállalati működés esetenként

Csak finomhangolásokon,
Egy paradigmaváltáson,
A két véglet között bármilyen mértékű változtatáson múlik.

Ennek megfelelően a vállalat érdeke az, hogy ismerje valamennyi érdekelt felének a követelményeit. Az esetleges nem/részleges teljesülések esetén pontosan ismerje a lehetséges hatásokat a bevételre, a működésre, és a kapcsolataira vonatkozóan.


Mit tudunk nyújtani?

Feltárjuk az érdekelt felek körét,
Feltárjuk, láthatóvá és érthetővé tesszük a követelményeiket,
Megvizsgáljuk a nem/részleges teljesülések hatásait,
Priorizálunk, és rangsorolunk a követelmények között.


Amennyiben igény van rá:

Átvizsgáljuk a teljes vállalati működést és feltárjuk a követelmények teljesülésének a mértékét,
Korrigáljuk vagy beépítjük a követelményeket a stratégiai, valamint a napi rutin tevékenységek közé a prioritások és kapacitások
      figyelembevétele mellett,
Oktatás, coaching,
A korrekciók, bevezetések után egy monitoring időszak, működés megfigyelés

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 01., csütörtök 17:24

Megfigyelő-, mérőrendszer és labor

splitter
A mérőrendszert, mint tényezők halmazát szintén olyan széles spektrumban értelmezzük, amennyire arra szükség lehet. Ennek megfelelően e kifejezés alatt értünk minden olyan tevékenységek, körülmények és módszerek/eszközök összességét, mely értelmezhető
Teljesítmény, hatékonyság mérésre, nyomonkövetésre (folyamat, részfolyamat, szolgáltatás, elégedettség, egyéb),
Parametrikus ellenőrzésre, mérésre (termék, jig, minta),
Funkcionális ellenőrzésre, mérésre (termék, jig, minta),
Egyéb


Figyelembe vesszük

A vállalati profilt, kapacitásokat, és igényeket,
A vonatkozó szabványokat, jogszabályokat,
A mintavételezésre vonatkozó ajánlásokat és lehetőségeket (szükséges és meglévő feltételek),
A terméket, szolgáltatást,
A beszállítói lánc adottságait,
A piac adottságait és követelményeit.


Amit nyújtunk Mérőrendszer és labor esetén: A követelményeknek megfelelően

Mérő labor felülvizsgálat,
      - Mérő-, megfigyelő-, ellenőrző eszközök, gépek, berendezések, etalonok, minták, jigek, egyéb,
      - Mérő-, megfigyelő-, ellenőrző környezet,
      - Működési környezeti analitika,
      - Szükség esetén beépített és egyéni védelem a mérésekhez, mintakezeléshez, egyéb,
      - Személyzet és kompetencia (oktatások),
      - Adat és információ kezelés,
      - Elemzések, értékelések módszerei, és a következtetések,
      - Kalibrációs rendszer,
      - Műszerbizonylatok,
      - Szabályozások, utasítások,
          - Labor belépésre,
          - Műszerhasználatra,
          - Adatok és információk kezelésére,
          - Mintavételre,
          - Minta használatra és tárolásra,
          - Egyéb
      - Szükség esetén javaslatok tétele,
      - Amiben szükségét látja, együttműködés a mérőrendszer megfelelőség érdekében egy egyedi szolgáltatás csomaggal.
R&R vizsgálatok (kvalitatív és kvantitatív),
Labor scope (szabályozás, és ellenőrző rendszer) kidolgozása,
Akkreditált labor partner biztosítása,
Mintavételezés szabályozása,
Oktatás, coaching,


Amit nyújtunk Termék és folyamat validáció esetén

SPC mérések a teljes anyagáramra,
Gépképesség vizsgálatok,
Félkész termékek vagy PPAP minták ellenőrző mérése,
Szerszámok, befogók, alkatrészek mérése,
EgyébAmit nyújtunk Teljesítmény, hatékonyság, és szolgáltatás mérőrendszer esetében Lásd: Egyedi elemzések, valamint Szolgáltatások esetében


Kiemelt szolgáltatásunk: 3D mérőgép/Optikai mérőgép programozás és beállítás

Alkalmazott szoftverek:
PCDMIS
CALYPSO/CALIGO
COSMOS
METROSOFT.

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 01., csütörtök 16:30

Környezetmenedzsment, környezetvédelem

splitter
A jövő generációinak a fenntartható környezet melletti elkötelezettségünket tükrözi a környezetvédelemre és környezetmenedzsmentre szegmentált szolgáltatás halmazunk. A környezetvédelmet a jogszabályi kötelezésekben, azok nyomonkövetésében és betartásában látjuk, míg a környezetmenedzsmentet egy tudatos önkéntes elkötelezettségként értelmezzük, amikor a vállalat is érdekeltnek tekinti magát a környezet megóvásában.


Amit nyújtunk környezetvédelmi megbízottként:

Környezetvédelmi felügyelet,
Bevallások,
Műszeres analitika,
Mesterséges ipari környezetre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, környezetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása,
      - Környezetállapot értékelés, monitorozás
      - Környezetmenedzsment és környezeti jog
      - Kármentesítési tényfeltárás, kármentesítési terv, beavatkozási záródokumentáció
      - Környezetvédelmi energetika
      - Hulladékterv, hulladékbevallás
      - Zaj- és rezgésvédelem
      - Levegőtisztaság védelem
      - Környezeti hatástanulmányok
      - Munkavédelem
Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal,
Jogszabályi nyomonkövetés,
Rendszer átvizsgálás a jogszabályi megfelelőségek feltárása és értékelése,
ISO 14001 követelményeknek való megfelelés átvizsgálása és értékelése,
Egyéb

Műszeres analitika

A környezetanalitikai vizsgálatok az ember, a természet és a kimerülő erőforrások védelmét szolgálják. Az Ön vállalati érdekeinek szolgálata mellett célunk az élehető környezet fenntartására a jövő nemzedékei számára. Az analitikai vizsgálatokkal hozzájárulunk a vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelméhez.

Levegőterheltség mérése – levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az 500kw feletti teljesítményű kazánok esetében mintavételezés a kéménytorokból
Vízminőségvizsgálat
      - Fürdővíz, ivóvíz, palackozott ivóvíz és ásványvíz vizsgálata,
      - Felszín alatti és felszíni víz vizsgálata,
      - Szennyvíz vizsgálata,
Talaj vizsgálata
      - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeknek való megfelelőségi vizsgálatok
      - 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 2. sz. melléklet
         szerinti vizsgálatok
      - Szennyvíziszap vizsgálata
Hulladék vizsgálata 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti vizsgálatok
Zaj- és rezgésvédelem


A természeti erőforrások védelme mellett

Üzemi, telephelyi felméréseket,
Akkreditált hulladékvizsgálatot,
Termésnövelő anyagok (komposzt, biochar) analízisét,
Azbesztmentesítést nyújtunk.

Kategória: Vállalatirányítás
2018. november 01., csütörtök 15:43

Kutatás, Fejlesztés, Innováció

splitter
A kutatás, fejlesztés és innováció ma hangsúlyosan fontos egy vállalat számára, a piac növelés, a költséghatékonyság, az egyedi igények teljesítése, vagy a vállalati hatékonyság növelése érdekében.


A kutatás, fejlesztés és innováció tudományosan elfogadott folyamata:

A kutatás-fejlesztés célja – rövid leírás
Kutatási kérdések – Összefüggő kerek mondatokban
Kapcsolódó szakirodalom – tartalom szerinti kiindulási pontok esetleg lista (ha van)
Kutatási modell (magyarázó és magyarázott változók azonosítása)
Hipotézisek felállítása a modell szerint
A hipotézisekben megfogalmazott változók definiálása
Konceptuálás: A kutatási keretrendszerben alkalmazott kifejezések értelmezése
Operacionalizálás: Vizsgálati módszerek, statisztikai módszerek meghatározása az eredmények értékelésére
Adatgyűjtési módszerek – Kísérletterv
Jövőbeni terv – Mit kezdünk a jövőben a kimenttel?


Azoknak a vállalatoknak ajánljuk ezt a szolgáltatásunkat, amelyek olyan know how és/vagy szellemi termék birtokában vannak, melyeknek nem csak az innovációs piacnövelő előnyeit szeretné kihasználni a bevételi oldalon, de a kiadási oldalon is kihasználnák a lehetőségeiket.


Amire kiterjed ez a szolgáltatás:

Az SZTNH vonatkozó jogszabályi feltételeinek megfelelően felkészítés a szabadalmi eljárásra akár

a kutatás, fejlesztés elején – SZTNH általi kutatási terv minősítésre, akár
a kutatás, fejlesztés végén – SZTNH által adott szakértői véleményre


A teljes kutatás, fejlesztés, és innovációs folyamat hátterének a meghatározása, és felkészítése a vállalati profil és kapacitás figyelembevételével

A kutatási keretrendszer meghatározása és szabályozása,
A kísérlettervezés és a kísérletek szabályosa,
Oktatás és coaching,
Szükség esetén kapcsolat az SZTNH és Ön között a szabadalmi eljáráshoz,
Az Ön mérőrendszerének a felülvizsgálata és szükség esetén javaslattétel,
Akkreditált labor biztosítása a mérésekhez, ellenőrzésekhez, igazolásokhoz

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 01., csütörtök 15:27

Oktatás, tréning

splitter
Oktatásaink és képzéseink olyan témákra terjednek ki elsősorban, melyek

Magyarországon még mindig ritkaság számban vannak jelen


ISO 22301
ISO 55001
EICC
Conflict Minerals és egyéb riport kötelezettségek a teljes beszállítói láncban


Integrált szemléletet hordoznak

5 Why – Ishikawa
Kockázat – hatás elemzés
5W1H – SWOT
Egyéb integrált technikák
Stratégiai mátrix
Stratégiai eszközök integrált megoldásai


Miért érdemes foglalkozni ezekkel a témákkal?

Mert ezek kimondottan a Vállalatot képviselik és a védelmét biztosítják,
Mert még mindig az elsők között lehet ezzel a tudatossággal, azaz jelenleg versenyelőny jelentenek ezek az ismeretek,
Mert a tudás birtokában lenni még nem jelent tanúsítás iránti elkötelezettséget, de az előnyöket már ki tudja használni.


Miért fókuszálunk a ritkaságokra és az integrált megoldásokra?

Mert mindig egy lépéssel akarunk járni a piac előtt,
Mert meglátásunk szerint azokban van a piaci lehetőség, ami még ritka,
Mert a ritkaságban még nincs benne a tömeg egyéni interpretációja, vagyis a szándék szerinti közlendő még letisztult,
Mert az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat nehéz fellelni, és jellemző az, hogy csak az alkalmazás közben tanuljuk meg a helyes irányokat és lényeges pontokat,
Mert az integrált megoldások hordozzák a kiinduló eszközök előnyeit, de egyben használva hatékonyabbak, ezzel időt és pénzt takarítanak meg.

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 01., csütörtök 07:17

Stratégia menedzsment

splitter
Elsősorban azoknak a Vállalatoknak ajánljuk a stratégia menedzsment szolgáltatásainkat, melyek
Tudatosan szeretnék irányítani Vállalataikat a tulajdonosi szinttől, a beosztott munkatárs szintjéig
Szeretnék, ha a munkatársak is elhivatottak lennének és a mindennapjaikban látszana a tulajdonosi szemlélet
Piacot akarnak bővíteni, árbevételt akarnak növelni, és mindezt fenntartható sebességgel, de a piac által diktált ütemet tartva
Csapatként tekintenek a munkatársakra, és nem cserélhető beosztottként
Tudják, hogy a kompetencia ma az egyik legnagyobb vállalati érték és versenyelőny
Tudják, hogy a fenntarthatóság rövid és hosszútávon ugyanolyan fontos, és a sikeres PDCA működést, megelőzi egy tulajdonosi elképzelés
      és vízió


Eszközök:

A stratégia alkotás lépései,
A stratégia menedzsment elemei,
      - Elemzések,
      - Követelmények, követelményrendszerek,
      - Teljesítmények,
      - Életciklusok (termék, szolgáltatás, folyamat, rendszer, vállalat)
      - A Vállalat környezete, érdekelt felei, szövetségesek,
      - Vállalati sikertényezők,
      - Menedzsment taktikák,
      - Önálló rendszerek (LEAN, MIR/KIR/egyéb, egyéb),
      - Szervezeti struktúra, és vállalati kultúra elemzés,
      - Funkciók és felelősségek harmóniája,
      - Adatok rendelkezésre állása,
      - Információáramlás, és kommunikáció,
      - Mérleg és eredménykimutatás,
      - Piaci tulajdonságok (beszállítói lánc és konkurencia),
Kompetencia feltárás, ösztönzés,
      - Egyén és csapat szintű kompetencia vizsgálat,
      - A Vállalat magkompetenciájának feltárása,
      - Kulcs kompetenciák, erősségek és lehetőségek feltárása,
Folyamatok képessége, harmóniája és hatása egymásra, a vevőre, és a célokra,
Kockázatok és hatások,
Egyéb


Várható eredmény:

Egy stratégiai mátrix, mely tartalmazza a hierarchizált stratégia (a szervezeti szintekre), szegmentált stratégia (szervezeti funkciókra), idevonatkozó célok, teljesítmény nyomonkövető megoldások, és ezek priorizálása, hosszú és rövid távra definiálva. (Esetlegesen integrálva BCG, Porter 5, PESTEL, egyéb)


Általános szemléletünk:

Egy vállalat olyan, mint egy organizmus. Képes a változásokra reagálni, és valamennyi részére kihat. A vállalat minden része a maga módján reagál. A vállalat vezetése akkor lehet biztos, ha a Vállalat minden része egy irányba reagál a vezetés érdekeinek megfelelően tudatosan vezérelt módon. A Vállalat akkor fejlődik fenntartható módon, ha a változásokat a kapacitásokkal tudják kezelni. A mi célunk ennek a harmóniának az elősegítése.
Kategória: Vállalatirányítás
2018. november 01., csütörtök 07:04

Költségcsökkentő, árbevétel növelő fejlesztések

splitter
Az eddig ismert módszerek és technikák mellett, mi elsődlegesen a mérlegből és az eredménykimutatásból indulunk ki, mert az Ön vállalatának e dokumentumokban találhatók az elsődleges KPI-ai, illetve a Vállalat irányát, céljait és stratégiáját ezek az adatok határozzák meg. Legyen szó termék bekerülésről, termék előállító, vagy támogató folyamatokról, erőforrásokról, rendszerekről vagy a teljes vállalatról.
Ahhoz, hogy a Vállalata pénzügyi fejlődést érjen el, a költségcsökkentést és az árbevétel növelést egyszerre érdemes végezni a Vállalat képességeihez és céljaihoz képesti tervezett és időzített ütemben.

Ennek megfelelően a költségcsökkentő és árbevétel növelő javaslatainkat úgy határozzuk meg, hogy


Rövid és hosszú távú megtérülésre
Befektetést igénylő és befektetést NEM igénylő fejlesztésekre
Azonnali és több időt igénylő megoldásokra
Törekszünk a humán tőke és a meglévő kompetencia megőrzésére vagy a teljes helyettesíthetőségre
Folyamatra, és/vagy Erőforrásra, és/vagy Termékre


Módszereink:

1. Tanulás, megértés,
1.1. Erőforrások és ok-hatások átvilágítása,
1.2. Pénzügyi aspektusok átvizsgálása,
2. Erősségek és lehetőségek feltárása,
3. Javaslatok és részvétel a megvalósításban, beleértve a pályázatok lehetőségét is.

2018. november 01., csütörtök 06:29

Partner/Beszállító coaching

splitter
Hisszük azt, hogy Ön a Partnereit a megfelelő alapossággal és körültekintéssel választotta ki, de az idő előre haladtával és a körülmények, követelmények változásával a kapcsolat és az egymáshoz való illeszkedés megváltozott. Elsődleges célunk a kapcsolat és az illeszkedés helyreállítása és a beszállítói lánc hatékonyságának a növelése.
Hiszünk abban is, hogy a Partner coaching előre vezetőbb, mint a Partnercsere, mert a hosszútávú együttműködést a már begyakorolt kapcsolat jobban elősegíti, mint az új Partner „betanítása”. Ennélfogva a Partnercserét mi a lehetetlen együttműködésnek és egy végállapotnak tekintjük.
Végül hiszünk abban hogy az együttműködést nem lehet fejleszteni a távolból. Ezért mi a Partner telephelyén dolgozunk elsősorban.

Amire tudunk hatni:

Szállítási pontosság (idő, mennyiség)
Kommunikáció és információ áramlás
Anyag, alkatrész minőség
      - Új anyag, termék, folyamat beállítás és validáció
      - Gépek, berendezések állítása
      - Belső anyagáram
      - A vevői követelmények a Partnerek rendszerében
Állásidő
Reklamációk száma és értéke
Költségek


Módszereink:

1. Tanulás, megértés,
1.1. Erőforrások és ok-hatások átvilágítása,
1.2. Pénzügyi aspektusok átvizsgálása,
2. Erősségek és lehetőségek feltárása,
3. Javaslatok és részvétel a megvalósításban

Kategória: Támogató rendszerek
2018. november 01., csütörtök 05:27

Fő és támogató folyamatok fejlesztése

splitter
A termelés és szolgáltatás folyamat fejlesztést azokban az esetekben ajánljuk, amikor a vállalat céljai, vagy a vele szemben támasztott követelmények
Erőforrás
Technológia
Információáramlás
Költség
Anyagáram
Egyéb

optimalizálást, fejlesztést igényelnek. Ez a szolgáltatásunk kiterjed
Fejlesztésre,
Tervezésre
1. oldal / 2
X

Figyelem!

Jogvédett a tartalom! A másolása letiltva! Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon elhelyezett arculati és tartalmi elemek (pl. szöveg, kép, grafika, logo stb.), valamint szöveges és képi anyagok, felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag a Saikouno előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges!